DKV w Kolonii

Obiekt DKV na zlecenie firmy Dobler Metallbau GmbH. Montaż około 20000 m2 fasady elementowej.