Hotel Intercontinental w Warszawie

Hotel Intercontinental w Warszawie

Montaż wykonany dla firmy Alumen

12.000 m2 w systemie elementów fasadowych Wicona