Hotel Westin w Warszawie

Montaż wykonany dla firmy Skanska Glasbyggarna o pow. 3200 m2 w systemie Schueco